ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ


Καθαρή σκέψη
Καθαρή πράξη
Καθαρή συνείδηση

Φωτεινή σκέψη
Φωτεινή συνείδηση
Φωτεινή πράξη

Ελεύθερη συνείδηση
Ελεύθερη σκέψη
Ελεύθερη πράξη

Προσωπικότητα και Ατομικότητα: ÎŸÎ¹ δύο άξονες της Δυναμικής Επικέντρωσης