ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ » ΒΑΘΜΟΣ 3ος


Ο Βαθμός του Διδασκάλου Reiki
(Master of Natural Healing – Usui Shiki Ryoho Certificate)

Ο τρίτος Βαθμός είναι ο πνευματικός οδηγός των δύο προηγούμενων Βαθμών. Αναπτύχθηκε από τον Δρ. Χαγιάσι και την κα. Τακάτα, οι οποίοι κράτησαν αρχικά τη δικαιοδοσία καθιέρωσης νέων θεραπευτών Reiki για τον εαυτό τους. Πιθανός λόγος αυτής της απόφασης είναι η επιφύλαξη του Δρ. Χαγιάσι για ενδεχόμενη διάδοση της νεοσύστατης τότε τέχνης του Reiki στον Δυτικό Κόσμο. Ας μη ξεχνάμε το επιστημονικό κατεστημένο που επικρατεί την εποχή εκείνη σε Ευρώπη και Αμερική (περί τα 1890 μέχρι 1940) και η αντίστοιχη δυσπιστία ή σύγχυση προς τις ανατολικές γνώσεις όπως γενικά λέγονται. Είτε λοιπόν η πρώτη σκέψη ήταν να παραμείνει το Reiki μέσα στα όρια της Ιαπωνίας είτε δεν είχε απλά ωριμάσει ακόμα ο χρόνος, ο 3ος Βαθμός δημιουργήθηκε αρχικά για τους λίγους.

Και σήμερα όμως δεν απονέμεται εύκολα. Απαιτεί κατά πρώτον την υπεύθυνη, συνειδητή και εγνωσμένη χρήση όλων των τεχνικών του Reiki στην υπηρεσία του ανθρώπου. Γι’ αυτό και αποφεύγεται η διδασκαλία του σε όσους δεν έχουν φανερή και σταθερή συνάφεια με τον τρόπο ζωής ενός θεραπευτή Reiki.
Ο Δάσκαλος του Reiki δεν οφείλει μόνο να γνωρίζει το τεχνικό κομμάτι της θεραπείας αλλά να έχει εξοικειωθεί με βαθύτερες πιο πνευματικές έννοιες που συνδέονται με την Τέχνη του Reiki. Να έχει ικανή διάκριση για να ξεχωρίζει το πραγματικό από το φανταστικό στον πνευματικό χώρο, να έχει υπομονή και σεβασμό στη διδασκαλία των νεωτέρων του.

Μέρη του 3ου Βαθμού:

  • Επαναθεώρηση του 1ου και του 2ου Βαθμού
  • Προσέγγιση Επιστήμης και Μεταφυσικής
  • Ευρύτερα Καθήκοντα του 3ου Βαθμού
  • Μεταβίβαση του Κλειδιού των Διδασκάλων
  • Εσωτερική Δομή των Συμβόλων
  • Εξωλεκτική Επικοινωνία και Παρατήρηση
  • Βιωματικές Τεχνικές
  • Αυτογνωσία και Αυτοτέλεια
  • Τελική Εναρμόνιση Ενεργειακών Οδών