ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Τα σεμνάρια είναι κύκλοι ενιαίας διδακτής ύλης που ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετοχής και περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Η συμμετοχή αυτή δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου) για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσετε την κατάλληλη φόρμα προεγγραφής, βάσει της οποίας θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά Î¼Î±Î¶Î¯ σας και θα ενημερώσουμε αναλυτικότερα.

 

Σεμινάρια Ενεργειακής Θεραπευτικής (Reiki) 
Προβλέπονται τέσσερις κύκλοι διδασκαλίας (3+1 Βαθμοί)
Το χρονικό διάστημα από κύκλο σε κύκλο ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ τουλάχιστον εννέα μήνες
[διάρκεια 1ου κύκλου, 36 ώρες διδασκαλίας, 42 ώρες πρακτικής]
[διάρκεια 2ου κύκλου, 48 ώρες διδασκαλίας, 42 ώρες πρακτικής]    
[διάρκεια 3ου κύκλου, 60 ώρες διδασκαλίας, 56 ώρες πρακτικής]
[διάρκεια 4ου κύκλου, 60 ώρες διδασκαλίας, 56 ώρες πρακτικής]

 

Σεμινάριο Δυναμικής Επικέντρωσης 
Προβλέπεται ένας κύκλος 7 θεμάτων]
[διάρκεια του κύκλου, 56 ώρες διδασκαλίας και πρακτικής]