ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Τα σεμνάρια είναι κύκλοι ενιαίας διδακτής ύλης που ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετοχής και περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Η συμμετοχή αυτή δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου) για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσετε την κατάλληλη φόρμα προεγγραφής, βάσει της οποίας θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί σας και θα ενημερώσουμε αναλυτικότερα.

 

Σεμινάρια Ενεργειακής Θεραπευτικής (Reiki) 
Προβλέπονται τέσσερις κύκλοι διδασκαλίας (3+1 Βαθμοί)
Το χρονικό διάστημα από κύκλο σε κύκλο είναι τουλάχιστον εννέα μήνες
[διάρκεια 1ου κύκλου, 36 ώρες διδασκαλίας, 42 ώρες πρακτικής]
[διάρκεια 2ου κύκλου, 48 ώρες διδασκαλίας, 42 ώρες πρακτικής]    
[διάρκεια 3ου κύκλου, 60 ώρες διδασκαλίας, 56 ώρες πρακτικής]
[διάρκεια 4ου κύκλου, 60 ώρες διδασκαλίας, 56 ώρες πρακτικής]

 

Σεμινάριο Δυναμικής Επικέντρωσης 
Προβλέπεται ένας κύκλος 7 θεμάτων]
[διάρκεια του κύκλου, 56 ώρες διδασκαλίας και πρακτικής]