ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ


Οι Μυστικές Διδασκαλίες & η Εσωτερική Γνώση στην υπηρεσία του σημερινού ανθρώπου

  • Εσωτερική Γνώση και Έρευνα

  • Αρχαίες και νεώτερες Μυστικές Διδασκαλίες

  • Απόκρυφος συμβολισμός

  • Τεκμηρίωση επιστημονική και φιλοσοφική

  • Εναρμόνιση με τη σύγχρονη σκέψη

  • Ενότητες με θεματική και διδακτική ακολουθία

  • Οργανωμένη και εμπεριστατωμένη ύλη