ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ » ΒΑΘΜΟΣ 1ος


Βαθμός θεμελιώδης, παραδοσιακός αλλά πάντα επίκαιρος.
(First Degree of Natural Healing – Usui Shiki Ryoho Certificate)

Διδάσκει τον τρόπο αφύπνισης της ενέργειας του Reiki και της απολαβής των ευεργετημάτων της, μέσα από φυσική προσέγγιση (επαφή με τα χέρια).
Ο Βαθμός αυτός αναπτύχθηκε και τελειοποιήθηκε από τον ίδιο το Δρ. Ουσούι μετά από πολύχρονη έρευνα και παρατήρηση.
Καίτοι περιλαμβάνει διδασκαλία και αυτοθεραπείας και θεραπείας προς τρίτους, εν τούτοις είναι ιδιαίτερα απαιτητό το κομμάτι της αυτοθεραπείας.

Υποχρεώσεις ενός Θεραπευτή Reiki

Βασικές Αρχές

 

Μέρη του 1ου Βαθμού 

  • Γνωστή και άγνωστη ιστορία του Reiki
  • Καθήκοντα και Βασικές Αρχές
  • Πρωτογενείς Ενέργειες και Ενέργεια Reiki
  • Θεωρία των Δυναμικών Τροχών
  • Παραδοσιακή Τέχνη του Δρ. M. Usui
  • Χρήση Θετικών Επιβεβαιώσεων
  • Γενικές και Ειδικές Εφαρμογές
  • Ατομικές και Ομαδικές Συνεδρίες
  • Αφυπνίσεις των Ενεργειακών Οδών