ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ » Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ


Η τελική βαθμίδα στην εσωτερική τελείωση του Διδασκάλου
(Master-Teacher of Natural Healing – Usui Shiki Ryoho Certificate)

Είναι η σημαντική επέκταση του 3ου Βαθμού που τελικά θέσπισε η Μεγάλη Δασκάλα του Reiki κα. Τακάτα στην Αμερική αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ώστε να μπορούν και άλλοι Δάσκαλοι εκτός από αυτήν να απονέμουν τους Βαθμούς του Reiki σε νέους θεραπευτές. Ας μη ξεχνάμε ότι τη διάδοση στη Δύση της Τέχνης του Reiki, την οφείλουμε στην κα. Τακάτα, η οποία ήταν Αμερικανίδα πολίτης από γονείς Ιάπωνες. Έτσι κατάφερε στη διάρκεια του Πολέμου να παραμείνει σε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Χαβάη, όπου ήδη από το 1938 ο Δρ. Χαγιάσι της είχε απονείμει στο βαθμό του Διδασκάλου Reiki. Μετά το θάνατό του (το Μάιο του 1940), η κα Τακάτα τον διαδέχτηκε ως Μέγας Διδάσκαλος του Reiki (Reiki Grand Master) στη Δύση. Άρχισε να εκπαιδεύει και η ίδια νεώτερους Δασκάλους από τη δεκαετία του 1960. Λίγο πριν το θάνατό της το 1980 είχε ετοιμάσει 22 Δασκάλους Reiki στον Καναδά και τις ΗΠΑ. Με μερικούς λοιπόν από αυτούς ίδρυσε την American Reiki Association με  σκοπό να διαδώσει ανά τον κόσμο το Reiki. 

Μέρη της τελικής βαθμίδας (Master Teacher):

  • Καθαρισμός Ενεργειακών Φορέων
  • Δημιουργική Επεξεργασία Συμβόλων
  • Τεχνικές Αναδρομής και Αποκοπών
  • Μέθοδος Δυναμικής Διδασκαλίας
  • Εκμάθηση Αφυπνίσεων 1ου Βαθμού
  • Εκμάθηση Εναρμόνισης 2ου Βαθμού
  • Εκμάθηση Τελικής Εναρμόνισης 3ου Βαθμού
  • Νομικό και το κοινωνικό Πλαίσιο του Reiki
  • Εκχώρηση Δικαιοδοσίας Απονομής Βαθμών