ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


Μη ξεχνάτε να αναφέρετε το όνομα του δικτυακού μας τόπου (www.esophos.gr) σε κάθε σας επικοινωνία με τις παρακάτω συνδέσεις, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε, αν χρειαστεί, Î½Î± έχετε γρήγορη και συνδυασμένη ανταπόκριση στο ενδιαφέρον σας.

  

Εσωτερική Επιστήμη:

         dptathens@hotmail.com

         dennisptin@in.gr

Ενεργειακή Θεραπευτική,
         Δάσκαλοι και Θεραπευτές (1st, 2nd and 3rd degree Level):

         dtor68@otenet.gr

         Δάσκαλοι-Εκπαιδευτές (Master-Teacher Level):

         dennispty@yahoo.gr

         mkoukoutsi@yahoo.com

         ioannisgeorgos@hotmail.com

Υπερβατικός Διαλογισμός:

         dptathens@hotmail.com

Δυναμική Επικέντρωση:

         dennisptin@in.gr

         dtor68@otenet.gr