ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ


Ενεργειακή Θεραπευτική: το Reiki του 21ου αιώνα!

  • Πλήρες σύστημα, ατομικής και ομαδικής θεραπευτικής τέχνης

  • Τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες (Βαθμοί) 

  • Διεθνείς Πιστοποιήσεις σε όλους τους Βαθμούς 

  • Σεμινάρια και Συνεδρίες Ενεργειακής Θεραπευτικής

  • Επαναληπτικά Μαθήματα Θεωρητικής και Πρακτικής Κατάρτισης

  • Μετεκπαιδευτική Υποστήριξη Θεραπευτών και Δασκάλων