ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Σειρές μαθημάτων που ολοκληρώνονται σε ισάριθμες με τα μαθήματα συναντήσεις. Κάθε σειρά διατηρεί μεταξύ των μαθημάτων της ακολουθία σκέψης και θεματολογίας. Η θεματολογία περιλαμβάνει αυτοτελείς ενότητες που συνοδεύονται από αντίστοιχες ασκήσεις. Για τη συμμετοχή στις σειρές των μαθημάτων χρειάζεται και ζωντανή παρουσία και μέσω διαδικτύου επικοινωνία. Υπάρχει φόρμα προεγγραφής που μπορείτε να συμπληρώσετε και στη συνέχεια θα μιλήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά.

 

 

  

Μαθήματα Εσωτερικής Επιστήμης
Προβλέπεται μία σειρά με 18 μαθήματα
[διάρκεια συμμετοχής, 55 ώρες τουλάχιστον]


 

Μαθήματα Υπερβατικού Διαλογισμού
Προβλέπεται μία σειρά με 9 μαθήματα
[διάρκεια συμμετοχής, 33 ώρες τουλάχιστον]