ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ » ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ


Ο νους γνωρίζει τo αληθινό,
Η ψυχή γνωρίζει το σωστό,
Το σώμα γνωρίζει το πραγματικό.

Είναι γνωστή η φυσική αρχή που λεει ότι σε ένα σύνολο όντων, η συντονισμένη και συλλογική τους προσπάθειας είναι πάντα πολύ ισχυρότερη από την απλή συγκέντρωση Ï„ης κάθε ατομικής προσπάθειας.
Αν στο σύνολο των όντων φανταστούμε το σύνολο των ικανοτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης τότε καταλαβαίνουμε ότι, τα επιτεύγματα από κάποιον που έχει συντονίσει έστω κατά 10% όλες του τις ικανότητες, είναι πολύ πιο θεαματικά από κάποιον που έχει αναπτύξει κατά 100% μια ή δύο μόνο ικανότητες. Κι εκείνος που έχει μάθει να κρατά ευθυγραμμισμένες αυτές τις ικανότητες πάνω στο επίκεντρο μιας προσπάθειας, είναι αυτός που απολαμβάνει τον θρίαμβο της επιτυχίας.
Μας ενδιαφέρει λοιπόν να εκδηλώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάντα σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες, όλες οι ξεχωριστές ικανότητες που έχει ένας άνθρωπος.

Η τεχνική είναι πάρα πολύ παλιά, υπάρχουν στοιχεία τέτοιας παιδείας από την αρχαιότητα, και βασίζεται στη θεώρηση ότι Î¿ άνθρωπος είναι τριπλός στις εκδηλώσεις του, δηλαδή κάθε του ενέργεια διακρίνεται στη φυσική, τη ψυχική και τη διανοητική δράση. Με τις τρεις αυτές διακριτές λειτουργίες ο άνθρωπος  διαχειρίζεται γνωστά και άγνωστα περιστατικά στη ζωή του.
Όμως, για να γίνει Κύριος αυτών των εκδηλώσεων, χρειάζεται η εναρμόνιση δύο αντιθέτων ρευμάτων που κρύβει μέσα του, της προσωπικότητας και της ατομικότητας, της επικοινωνίας του δηλαδή προς τα έξω και της επικοινωνίας του προς τα μέσα.