ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ » ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ


 

 

  • Άρνηση – Θέση – Παραδοχή
  • Επικοινωνία – Έκθεση – Άμυνα 
  • Υποβολή – Επιβολή – Αποκοπή 
  • Πρόνοια – Εμπιστοσύνη 
  • Ευγνωμοσύνη – Εργατικότητα 
  • Παρατήρηση – Αυτογνωσία 
  • Προσωπικοί Ρόλοι – Ατομικές Ανάγκες 
  • Προσδοκίες – Πράξεις – Παραλήψεις 
  • Θετική Επικέντρωση – Επιλογές – Χρόνος