ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ


Οι συνεδρίες έχουν το σκεπτικό της επαναληπτικής ή πρόσθετης κατάρτισης και υποστήριξης πάνω στα θέματα των σεμιναρίων και των μαθημάτων. Μπορούν να γίνουν είτε μόνο με την προσωπική συμμετοχή από τον ενδιαφερόμενο ÎµÎ¯Ï„ε με τη συμμετοχή του σε ομαδική συνεργασία και εξάσκηση. Υπάρχει για το σκοπό αυτό σχετική φόρμα προεγγραφής, βάσει της οποίας ερχόμαστε σε τηλεφωνική επαφή μαζί σας.

   

  1. Συνεδρίες Εφαρμογών Ενεργειακής Θεραπευτικής

     

  2. Συνεδρίες Πρακτικής Εξάσκησης Θεραπευτών Reiki

     

  3. Συνεδρίες Επαναληπτικών Σχημάτων (με συνδυασμούς συμμετοχής σε Σεμινάρια και Μαθήματα)

 

      [Η διάρκεια και ο τρόπος συμμετοχής καθορίζονται χωριστά από τα αιτήματα του κάθε ενδιαφερόμενου]