ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » EsoPhos


Ιδρυτής και Επικεφαλής του EsoPhos:

Διονύσης Π. Τορτορέλης
Δάσκαλος, Εκπαιδευτής 
Ενεργειακής Θεραπευτικής &
Εσωτερικής Επιστήμης.
(Usui Shiki Ryoho Master Teacher)
Εκπαιδευτής Πληροφορικής.
Συγγραφέας, Ερευνητής.
e-mail: info@esophos.gr

Αρχική Σελίδα