ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ » ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Η ενεργειακή θεραπευτική είναι η γνωστή ιαπωνική μέθοδος Reiki.

Ο ελληνικός όρος «Î•Î½ÎµÏÎ³ÎµÎ¹Î±ÎºÎ® Θεραπευτική», αποδίδει πιο σωστά τις σημερινές αντιλήψεις περί της φυσιολογίας και της ψυχολογίας του ανθρώπου και φαίνεται πιο εύληπτος από τον ποιητικό όρο Reiki.

Η μέθοδος  Reiki ουσιαστικά είναι μια αρχαία θεραπευτική τέχνη που ανακαλύφθηκε εκ νέου στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Δρ. Μικάο Ουσούι, στην Ιαπωνία. Ο Δρ. Ουσούι απέδωσε στην δική του γλώσσα αυτό το σύστημα θεραπευτικής ονομάζοντάς το Rei-Ki που σημαίνει κατά κυριολεξία «Ï„ο πνεύμα (Ki) της παγκόσμιας ψυχής (Rei)». Με το όνομα αυτό ήθελε να δείξει στη γλώσσα της εποχής του δύο βασικές αρχές στην λειτουργία του Reiki:  πρώτον, ότι εφαρμόζεται με τη μεσολάβηση μιας ενσυνείδητης διαδικασίας (άνθρωπος θεραπευτής) και δεύτερον, ότι το δραστικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας αντλείται από την φύση και επιστρέφει στην φύση (φυσική θεραπευτική).

Η μέθοδος υπήρξε αρχαιότατη με αναφορές και σε ελληνικά αλλά και σε θιβετανά κείμενα, όμως ο Δρ. Ουσούι αφού μελέτησε όλα αυτά τα κείμενα κατάφερε να συστηματοποιήσει τη μέθοδο και να την καταστήσει διδακτή.